ΆΣΚΗΣΗ 4: ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΌΣ ΧΡΏΜΑΤΟΣ

5 εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις διαλογισμούΕπιλογή Συντάκτη
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Αυτή η τεχνική βασίζεται στο γεγονός ότι το σώμα έχει ενεργητικά χρώματα που φέρουν δονήσεις. Τα χρώματα λέγεται ότι έχουν μια εξαιρετικά ισχυρή δύναμη πάνω στη διάθεση και τα συναισθήματα καθώς και στο φυσικό σώμα.