ΆΣΚΗΣΗ 3: ΕΣΤΊΑΣΗ ΣΕ ΜΊΑ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ

5 εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις διαλογισμούΕπιλογή Συντάκτη
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Καθίστε άνετα και μετά αναπνέετε ήρεμα, όπως και στις προηγούμενες ασκήσεις. Στη συνέχεια, εστιάστε σε μια από τις αισθήσεις σας, για παράδειγμα, την ακοή. Τι εννοείς? Πώς νιώθεις για σένα;