ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΏΝ ΘΕΡΑΠΕΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΉΤΗ ΤΎΠΟΥ 2

Θεραπείες για διαβήτη τύπου 2Επιλογή Συντάκτη
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες φαρμάκων για τη μείωση του σακχάρου στο αίμα στον διαβήτη τύπου 2. Όλα έχουν διαφορετικούς τρόπους εργασίας και διαφορετικές ενδείξεις.