Η ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ: ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΎΝ

Αυτοθεραπεία: προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούνΕπιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Όταν τα συμπτώματα προσφέρονται για αυτοθεραπεία, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα φάρμακα. Δεν αναμένεται να παρουσιάσουν άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται χωρίς ιατρική παρακολούθηση, υπό την προϋπόθεση ότι οι θεραπευτικές δόσεις