ΆΣΚΗΣΗ ΑΡΙΘ. 5: ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΌΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΌΣ

5 εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις διαλογισμούΕπιλογή Συντάκτη
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Ο υπερβατικός διαλογισμός βασίζεται στην ιδέα ότι ο νους έλκεται φυσικά στην ευτυχία και ότι μπορεί να βρεθεί μέσω της σιωπής και της ηρεμίας του νου.