ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΈΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΈΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ

Οι διαφορετικοί τύποι αλληλεπιδράσεων με τα ναρκωτικάΕπιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Οι φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν όταν δύο (ή περισσότερα) φάρμακα έχουν αλληλεπικαλυπτόμενους μηχανισμούς δράσης. Είτε θα δρουν ταυτόχρονα στην ίδια φυσιολογική λειτουργία, είτε θα ενεργούν σε φυσιολογικές λειτουργίες