10 ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΏΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΌΧΟΥ ΚΎΣΤΗΣ

10 συμβουλές για καλύτερη διαχείριση των διαρροών της ουροδόχου κύστηςΕπιλογή Συντάκτη
1,3 εκατομμύρια γαλλικά εμβολιασμένα με Astra, τι γίνεται με τη δεύτερη ένεση;
1,3 εκατομμύρια γαλλικά εμβολιασμένα με Astra, τι γίνεται με τη δεύτερη ένεση;
Οι διαταραχές ακράτειας ούρων έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική ζωή. Οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτό τείνουν να απομονωθούν και να περιορίσουν τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις έξω. Πράγματι, η σχετική δυσκολία πρόσβασης