ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΜΌΛΥΝΣΗΣ ΖΎΜΗΣ: ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΌ ΣΤΡΕΣ

Μόλυνση ζύμης στα γεννητικά όργανα: ποιοι είναι οι επιβαρυντικοί παράγοντες;Επιλογή Συντάκτη
Οι καλύτερες ασκήσεις δύναμης
Οι καλύτερες ασκήσεις δύναμης
Τις περισσότερες φορές, οι λοιμώξεις της μαγιάς των γεννητικών οργάνων προκαλούνται από έναν μικροσκοπικό μύκητα που ονομάζεται Candida albicans. Βρίσκεται σε πολλά άτομα στην κολπική και πεπτική χλωρίδα, αλλά δεν γίνεται επιβλαβές για το σώμα μέχρι το σύστημα