Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΉΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ

Συμβατική ιατρική: προέλευση και πλαίσιο της εξέλιξής τηςΕπιλογή Συντάκτη
Μαγειρική κρέας: ποια είναι τα πιο υγιεινά;
Μαγειρική κρέας: ποια είναι τα πιο υγιεινά;
Η μη συμβατική ιατρική θα είχε εμφανιστεί σε προϊστορικούς χρόνους όταν τα φυτά χρησιμοποιήθηκαν για θεραπεία. Ήταν τον 18ο αιώνα π.Χ., υπό τη βασιλεία του Βασιλιά της Βαβυλώνας, Χαμουράμπι, που εμφανίστηκαν οι πρώτοι γραπτοί νόμοι