ΣΎΝΔΡΟΜΟ TAKO TSUBO Ή ΣΎΝΔΡΟΜΟ ΣΠΑΣΜΈΝΗΣ ΚΑΡΔΙΆΣ

Σύνδρομο Tako Tsubo ή σύνδρομο σπασμένης καρδιάςΕπιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Το σύνδρομο Tako Tsubo είναι μια ασθένεια του καρδιακού μυός που χαρακτηρίζεται από παροδική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.