ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΎ: ΟΡΜΟΝΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΠΙΟ ΕΠΙΒΛΑΒΉΣ ΑΠΌ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑ

Καρκίνος του μαστού: ορμονική θεραπεία πιο επιβλαβής από τη χημειοθεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
Syncinesias: πώς να τα αποτρέψετε;
Syncinesias: πώς να τα αποτρέψετε;
Μετά τον καρκίνο του μαστού, η ορμονική θεραπεία θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των ασθενών περισσότερο από τη χημειοθεραπεία.