ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΕΠΈΜΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΑΣΘΕΝΏΝ: ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΝΤΑΝ ΕΛΆΧΙΣΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΈΞΟΔΟ

Χειρουργική επέμβαση εξωτερικών ασθενών: οι ασθενείς θα ενημερώνονταν ελάχιστα κατά την έξοδοΕπιλογή Συντάκτη
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Η Γαλλική Εθνική Αρχή Υγείας εξέδωσε γνωμοδότηση προειδοποίησης σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση εξωτερικών ασθενών: εάν οι ασθενείς είναι γενικά πολύ ικανοποιημένοι με τη φροντίδα που λαμβάνεται, η απόρριψή τους θα ήταν κακώς προετοιμασμένη, δεν θα είχαν πληροφορίες.