Ο ΑΣΘΕΝΉΣ ΈΧΕΙ ΑΦΑΙΡΈΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΊΕΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΝΕΎΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 30 ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΆ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΕΠΈΜΒΑΣΗ

Ο ασθενής έχει αφαιρέσει μια συμπίεση από τους πνεύμονες του 30 χρόνια μετά την επέμβασηΕπιλογή Συντάκτη
Κατάθλιψη - Η γνώμη του γιατρού μας
Κατάθλιψη - Η γνώμη του γιατρού μας
Για σχεδόν είκοσι χρόνια αυτός ο ασθενής έζησε με μια συμπίεση στον πνεύμονα, ξεχασμένη κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Μια πολύ σπάνια επίβλεψη στη Γαλλία.