ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΣΤΆΔΙΑ ΤΗΣ ΝΌΣΟΥ ΤΟΥ ALZHEIMER;

Τα στάδια της νόσου του AlzheimerΕπιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Γνωρίζετε ότι η πιο διαδεδομένη ταξινόμηση στον κόσμο είναι η Δρ. Barry Reisberg Global Decioration Scale, η οποία έχει επτά στάδια;