ΤΑ ΚΎΜΑΤΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΘΈΤΟΥΝ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΊΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ

Τα κύματα θερμότητας θέτουν σε κίνδυνο την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπωνΕπιλογή Συντάκτη
Πόσο συχνά πρέπει να πλένετε τα δάπεδα και τις οροφές σας;
Πόσο συχνά πρέπει να πλένετε τα δάπεδα και τις οροφές σας;
Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην υγεία των πιο ευάλωτων ατόμων. Μια επιστημονική μελέτη επισημαίνει το επείγον της θέσπισης κατάλληλων πολιτικών για την υγεία.