ΔΙΑΒΉΤΗΣ ΤΎΠΟΥ 2 - ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΈΧΟΥΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Άτομα που διατρέχουν κίνδυνο και παράγοντες κινδύνου για διαβήτη τύπου 2Επιλογή Συντάκτη
Syncinesias: πώς να τα αποτρέψετε;
Syncinesias: πώς να τα αποτρέψετε;
Άτομα που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 είναι εκείνα των οποίων ο συγγενής πρώτου βαθμού (μητέρα, πατέρας, αδελφός ή αδελφή) έχει διαβήτη τύπου 2, εκείνοι που είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, ειδικά όταν η μάζα λίπους είναι συγκεντρωμένη