ΠΌΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΆΤΗ - ΦΥΣΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΤΟΥ ΠΌΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΆΤΗ

Συμπληρωματικές προσεγγίσεις για τον πόνο στην πλάτηΕπιλογή Συντάκτη
12 συμβουλές για καλό φαγητό χωρίς περιορισμό
12 συμβουλές για καλό φαγητό χωρίς περιορισμό
Αρκετές μελέτες15,16 έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα της οστεοπάθειας και της χειροπρακτικής για τον επίμονο πόνο στην πλάτη. Να είστε προσεκτικοί, ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της χειροπρακτικής και της σπονδυλικής χειραγώγησης είναι αμφιλεγόμενη, με ορισμένες μελέτες να μην έχουν