ΦΟΒΊΑ (ΠΑΡΆΛΟΓΟΣ ΦΌΒΟΣ) - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΤΟΜΑ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ

Συμπτώματα και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φοβίας (παράλογος φόβος)Επιλογή Συντάκτη
Μαγειρική κρέας: ποια είναι τα πιο υγιεινά;
Μαγειρική κρέας: ποια είναι τα πιο υγιεινά;
Όταν το φοβικό άτομο αντιμετωπίζει το αντικείμενο ή την κατάσταση που φοβάται, μπορεί να αντιμετωπίσει συμπτώματα άγχους όπως γρήγορη αναπνοή, αυξημένο καρδιακό ρυθμό κ.λπ.