ΨΎΧΩΣΗ: ΤΑ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Ποια είναι τα συμπτώματα της ψύχωσης;Επιλογή Συντάκτη
12 συμβουλές για καλό φαγητό χωρίς περιορισμό
12 συμβουλές για καλό φαγητό χωρίς περιορισμό
Τα συμπτώματα της ψύχωσης ποικίλλουν ευρέως από άτομο σε άτομο και η πρόοδος της νόσου. Συχνά μιλάμε για ψυχωτικά επεισόδια.