ΨΎΧΩΣΗ: ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ποιες είναι οι θεραπείες για την ψύχωση;Επιλογή Συντάκτη
Οι καλύτερες ασκήσεις δύναμης
Οι καλύτερες ασκήσεις δύναμης
Η θεραπεία της ψύχωσης πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα, από τα πρώτα συμπτώματα. Είναι πλέον αποδεκτό ότι όσο πιο γρήγορα και σωστά αντιμετωπίζεται η ψύχωση, τόσο πιο γρήγορη και πληρέστερη είναι η θεραπεία.