ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΤΗΣ PUBALGIA

Διάγνωση της pubalgiaΕπιλογή Συντάκτη
Ορισμός της υστεροσαλπιγγογραφίας
Ορισμός της υστεροσαλπιγγογραφίας
Η διάγνωση της παμπλγίας είναι η διάγνωση της «εξάλειψης». Είναι επιτακτική ανάγκη να κοιτάξετε ένα προς ένα για άλλες αιτίες πόνου παρά για μια παμπαλγία και να τα εξαλείψετε καθώς πηγαίνετε.