ΕΝΤΟΠΙΣΜΈΝΟ ΣΚΛΗΡΌΔΕΡΜΑ: ΟΡΙΣΜΌΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ

Εντοπισμένο σκληρόδερμα: ορισμός, θεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
Σάλτσα μήλου, κρέμα σφενδάμνου
Σάλτσα μήλου, κρέμα σφενδάμνου
Τα σκληρόδερμα είναι φλεγμονώδεις ασθένειες. Υπάρχουν δύο κύριες μορφές: εντοπισμένο σκληρόδερμα και συστηματικό σκληρόδερμα που επηρεάζουν το δέρμα και τα όργανα.