ΣΎΝΔΡΟΜΟ TURNER: ΟΙ ΑΙΤΊΕΣ

Ποιες είναι οι αιτίες του συνδρόμου Turner;Επιλογή Συντάκτη
Ορισμός της υστεροσαλπιγγογραφίας
Ορισμός της υστεροσαλπιγγογραφίας
Η προέλευση του συνδρόμου Turner είναι ένα τυχαίο γενετικό ελάττωμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μεταδίδεται από τους γονείς, αλλά ότι υπάρχει ατύχημα στα χρωμοσώματα.