ΣΎΝΔΡΟΜΟ TURNER: ΕΠΙΠΛΟΚΈΣ

Οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές του συνδρόμου TurnerΕπιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Εκτός από τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, άλλες καταστάσεις συνδέονται μερικές φορές με το σύνδρομο Turner.