ΣΎΝΔΡΟΜΟ EHLERS-DANLOS - ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ

Ιατρικές θεραπείες και συμπληρωματικές προσεγγίσεις για το σύνδρομο Ehlers-DanlosΕπιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα για τη θεραπεία του συνδρόμου Ehlers-Danlos. Οι θεραπείες μπορούν να ανακουφίσουν ορισμένα συμπτώματα και να αποτρέψουν επιπλοκές.