ΣΎΝΔΡΟΜΟ EHLERS-DANLOS - ΆΤΟΜΑ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΠΡΌΛΗΨΗ

Άτομα σε κίνδυνο και πρόληψη του συνδρόμου Ehlers-DanlosΕπιλογή Συντάκτη
12 συμβουλές για καλό φαγητό χωρίς περιορισμό
12 συμβουλές για καλό φαγητό χωρίς περιορισμό
Άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό της νόσου. Οι περισσότερες μορφές συνδρόμου Ehlers-Danlos κληρονομούνται κατά κύριο λόγο αυτοσωματικά. Ένας γονέας που φέρει τη μετάλλαξη που είναι υπεύθυνος για την ασθένεια έχει συνεπώς 50% πιθανότητα μετάδοσης της νόσου.