ΤΈΤΑΝΟΣ - ΠΡΌΛΗΨΗ

Πρόληψη του τετάνουΕπιλογή Συντάκτη
Οι καλύτερες ασκήσεις δύναμης
Οι καλύτερες ασκήσεις δύναμης
Υπάρχει ένα καλά υποστηριζόμενο εμβόλιο τετάνου. Η αποτελεσματικότητά του είναι πολύ σημαντική υπό την προϋπόθεση ότι οι υπενθυμίσεις εκτελούνται σοβαρά.