ΤΈΤΑΝΟΣ - ΠΡΌΛΗΨΗ

Πρόληψη του τετάνουΕπιλογή Συντάκτη
Μαγειρική κρέας: ποια είναι τα πιο υγιεινά;
Μαγειρική κρέας: ποια είναι τα πιο υγιεινά;
Υπάρχει ένα καλά υποστηριζόμενο εμβόλιο τετάνου. Η αποτελεσματικότητά του είναι πολύ σημαντική υπό την προϋπόθεση ότι οι υπενθυμίσεις εκτελούνται σοβαρά.