ΠΡΌΩΡΗ (ΠΡΌΩΡΗ) ΕΡΓΑΣΊΑ - ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΈΧΟΥΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Άτομα σε κίνδυνο και παράγοντες κινδύνου για πρόωρο (πρόωρο) τοκετόΕπιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Άτομα που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης (πρόωρης) εργασίας είναι γυναίκες έγκυες με δίδυμα, έγκυες γυναίκες κάτω των 18 ετών κ.λπ. Οι παράγοντες κινδύνου για πρόωρο (πρόωρο) τοκετό αιμορραγούν στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο