ΤΡΙΣΩΜΊΑ 21 (ΣΎΝΔΡΟΜΟ DOWN) - ΆΤΟΜΑ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΠΡΌΛΗΨΗ

Άτομα σε κίνδυνο και πρόληψη της τρισωμίας 21 (σύνδρομο Down)Επιλογή Συντάκτη
Οι καλύτερες ασκήσεις δύναμης
Οι καλύτερες ασκήσεις δύναμης
Μια γυναίκα είναι πιο πιθανό να γεννήσει ένα παιδί με σύνδρομο Down καθώς μεγαλώνει. Τα αυγά που παράγονται από μεγαλύτερες γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης ανωμαλιών στη διαίρεση των χρωμοσωμάτων. Έτσι, στα 35