ΤΡΙΣΩΜΊΑ 21 (ΣΎΝΔΡΟΜΟ DOWN) - ΆΤΟΜΑ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΠΡΌΛΗΨΗ

Άτομα σε κίνδυνο και πρόληψη της τρισωμίας 21 (σύνδρομο Down)Επιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Μια γυναίκα είναι πιο πιθανό να γεννήσει ένα παιδί με σύνδρομο Down καθώς μεγαλώνει. Τα αυγά που παράγονται από μεγαλύτερες γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης ανωμαλιών στη διαίρεση των χρωμοσωμάτων. Έτσι, στα 35