ΤΡΙΣΩΜΊΑ 21 (ΣΎΝΔΡΟΜΟ DOWN) - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Συμπτώματα τρισωμίας 21 (σύνδρομο Down)Επιλογή Συντάκτη
12 συμβουλές για καλό φαγητό χωρίς περιορισμό
12 συμβουλές για καλό φαγητό χωρίς περιορισμό
Από πολύ μικρή ηλικία, ένα παιδί με σύνδρομο Down παρουσιάζει χαρακτηριστικά φυσικά χαρακτηριστικά, όπως ένα "ισοπεδωμένο" προφίλ, κεκλιμένα μάτια, έναν επικαθήνα, μια επίπεδη ρινική γέφυρα, υπερτροφία κ.λπ.