ΑΟΡΤΙΚΉ ΒΑΛΒΊΔΑ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΉΣ ΒΑΛΒΊΔΑΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΊΕΣ


Επιλογή Συντάκτη
Οι καλύτερες ασκήσεις δύναμης
Οι καλύτερες ασκήσεις δύναμης
Η αορτική βαλβίδα είναι μια υποχρεωτική διέλευση αίματος. Η δυσλειτουργία του οδηγεί σε σοβαρές συνέπειες. Συμπτώματα και θεραπείες, εξηγούμε.