ΑΟΡΤΙΚΉ ΒΑΛΒΊΔΑ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΉΣ ΒΑΛΒΊΔΑΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΊΕΣ


Επιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Η αορτική βαλβίδα είναι μια υποχρεωτική διέλευση αίματος. Η δυσλειτουργία του οδηγεί σε σοβαρές συνέπειες. Συμπτώματα και θεραπείες, εξηγούμε.