ΧΆΡΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ, ΟΡΙΣΜΌΣ

Το χάρισμαΕπιλογή Συντάκτη
Syncinesias: πώς να τα αποτρέψετε;
Syncinesias: πώς να τα αποτρέψετε;
Το χάρισμα ορίζεται ως το σύνολο των απαιτήσεων που απαιτούνται για έναν ηγέτη, που εκφράζεται σε αντιληπτές συμπεριφορές. Αυτοί οι τρόποι έκφρασης εμπίπτουν σε 2 κατηγορίες: το χάρισμα του πνεύματος και το χάρισμα του σώματος.