5 Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ

5 ή περισσότερα μέρη του σώματος που δεν χρησιμοποιείτεΕπιλογή Συντάκτη
10 τεχνικές για τη μείωση του χρόνιου πόνου χωρίς φάρμακα
10 τεχνικές για τη μείωση του χρόνιου πόνου χωρίς φάρμακα
Ορισμένα μέρη του σώματος έχουν γίνει ή σχεδόν άχρηστα λόγω της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής. Μια σύντομη επισκόπηση των κύριων σχετικών τομέων.