ΔΙΑΒΉΤΗΣ ΤΎΠΟΥ 2: ΠΏΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΉΤΗ ΤΎΠΟΥ 2;

Διαβήτης τύπου 2: πώς να αποδεχτείτε την ασθένεια;Επιλογή Συντάκτη
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Αντιβιοτικά: η καταπολέμηση των υπερ-βακτηρίων προχωρά
Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια χρόνια ασθένεια που προκύπτει από την αντίσταση του οργανισμού στην ινσουλίνη και το υψηλό σάκχαρο στο αίμα (= χρόνια περίσσεια σακχάρου στο αίμα). Μιλάμε για «αντίσταση στην ινσουλίνη» ή «μη ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη (NIDDM)».