ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ: Η ΧΡΉΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΈΝΩΝ ΑΡΧΕΊΩΝ DNA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ

Δικαιοσύνη: η χρήση εκτεταμένων αρχείων DNA για την προώθηση ποινικών υποθέσεων



Επιλογή Συντάκτη
10 τροφές που ενισχύουν το μεταβολισμό σας
10 τροφές που ενισχύουν το μεταβολισμό σας
Στις 6 Νοεμβρίου, εγκρίθηκε τροποποίηση του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, προτείνοντας τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Αυτοματοποιημένου Μητρώου DNA (FNAEG). Οι αλλαγές διευρύνουν τους τομείς της έρευνας