ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΎ;

Ποιες είναι οι συνέπειες του στραβισμού;Επιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Σε μερικά παιδιά, ένα μάτι γυρίζει ή μπαίνει σε μια γωνία, είτε συνεχώς είτε εναλλακτικά. Η πρώτη πιο ορατή συνέπεια του στραβισμού είναι επομένως αισθητική: έχει τουλάχιστον το πλεονέκτημα της αύξησης του συναγερμού.