ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΤΙΚΉΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΒΙΣΜΌ;

Ποιο είναι το μέρος της ορθοπτικής στο στραβισμό;Επιλογή Συντάκτη
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Δυναμόμετρο: πώς λειτουργεί, πότε να το χρησιμοποιήσετε;
Ο ορθοπεδικός (φυσιοθεραπευτής ματιών) λειτουργεί το αμβλυωπικό μάτι του παιδιού, και στη συνέχεια και τα δύο μάτια ταυτόχρονα, χάρη σε συγκεκριμένες ασκήσεις.